• slider image 618
:::

css_main

js_main

js_toast_handling

js&css_side_control

公告 游逸民 - 教師會 | 2021-11-09 | 點閱數: 420

一、時間: 110.11.16(二)中午 12 : 30
二、地點: A3 會議室
三、出席人員:全體教師會會員
四、會議內容:
        1.新任理、監事暨會長改選
        2.教師會會費結餘確認
        3.討論事項(會員如有提案請於 110.11.12 五前,通知輔導室游逸民老師)
※當日參與會議成員,現場備有清涼飲料一杯。